OM KLUBBEN

 

Den Danske Kochinklub er en specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Klubbens formål er at samle alle opdrættere af Kochin, både stor kochin og dværg kochin samt øge interesse for racen i alle dens former og varianter.

Ved samarbejde og udveksling af erfaringer håber vi at kunne højne kvaliteten, udbrede interessen for og kendskabet til Kochin.

Klubben for dværg kochin blev startet på den stiftende generalforsamling i Odense d. 13.12.1952. Der blev fremlagt vedtægter og der var enighed om, at alle i klubben ville gøre en indsats for dværg kochin.

Ved en generalforsamling i Herning d. 20.11.1966 blev stor kochin inkluderet og klubben blev efterfølgende navngivet Den Danske Kochinklub

Specialklubben udgiver hvert år et medlemsblad og afholder hvert efterår ungdyrsdag, hvor vi snakker om de medbragte dyr og får dem vurderet. Det er en dag hvor det sociale samvær bliver vægtet højt!
 
 

 

 

Kristiina