1

 Medlemskab
Vil du være medlem så kontakt en fra bestyrelsen.
Hvad du kan få ud af at være medlem.
Man kan deltage i vores hønsedag, hvor man kan komme med nogle af sine ungdyr og få en saglig vurdering af dem,
efter manges mening en rigtig god dag, hvor man kommer rundt om mange forskellige ting, hvilke udfordringer der er i hvilke farver,
og hvad man ellers har nogle spørgsmål om. En dag hvor det sociale er i højsæde.
Man deltager i kampen om præmier på landsudstillingen, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen, får adgang til vores facebook side.
Sidst men ikke mindst får man vores klubblad, med nyt fra ind og udland, med en del farvebilleder.
  
Priser 
 
 

50 kr for ungdomsmedlemmer indtil det år de fylder 18 år.

125 kr for voksene

sidste betalingsdag 1-3


Reg nr 9682 konto nr 0469858, husk at oplyse navn ved betaling, og nye medlemmer skal henvende sig til en fra bestyrelsen, så vi kan få deres adresse.
 
( ellers ved vi ikke hvor vi skal sende bladet hen)

 
DEN DANSKE KOCHIN KLUB  | Tlf.: 40973322