MEDLEMSKAB
 
      
Vil du være medlem så kontakt en fra bestyrelsen.

Hvad du kan få ud af at være medlem?
 
Man kan deltage i vores hønsedag, hvor man kan komme med nogle af sine ungdyr og få en saglig vurdering af dem. Efter manges mening er det en rigtig god dag, hvor man kommer rundt om mange forskellige ting, hvilke udfordringer der er i hvilke farver, og hvad man ellers har nogle spørgsmål om. En dag hvor det sociale er i højsæde.
 
Man deltager i kampen om præmier på landsudstillingen, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen og får adgang til vores facebook gruppen.
 
Sidst men ikke mindst får man vores klubblad, med nyt fra ind og udland, med en del farvebilleder.
 
Priser for kontingent: 
DKK 125,- for voksne medlemmer og DKK 50,- for juniormedlemmer.
  
Foreningen har fået ny bankkonto som følger:
Reg.nr.: 3675
Kontonr.: 3579289015
 
IBAN kontonummer: DK3330003579289015
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK

Indbetaling af kontingent kan også foretages via Mobilepay på nr. 26336925.

Husk altid ved betaling at anføre, hvad indbetalingen dækker tillige med dit navn, adresse, telefonnummer og meget gerne E-mail adresse.
Jeg elsker den lille runde facon, og måden de løber på når de kommer en i møde.😍. Jeg elsker racen er nem og medgørlig og de er så smukke i så mange farve varianter.
klubbens medlem Cecilie
 
Kristiina