KOCHINKLUB / VIGTIG INFO

VIGTIG INFO

Kære medlemmer af Den danske Kochinklub
 
Ved den kommende generalforsamling søndag d.13. december 2020, der afholdes i forbindelse med Landsudstillingen i Herning, modtager foreningens formand, Anders P. Olsen, ikke genvalg, og kasserer Marita Kristensen ønsker af helbredsmæssige grunde at træde ud af bestyrelsen før tid. Vi har derfor som enig bestyrelse besluttet følgende:
1) Vælges der på generalforsamlingen ikke en ny bestyrelse, vil Den danske Kochinklubs aktiver overgå til Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (D.F.f.R.), og foreningens hjemmeside vil blive lukket.

2) Den nuværende bestyrelse vil ikke uddele præmier og pokaler på vegne af specialklubben ved Landsudstillingen 2020, men vil i stedet lade dette være op til en eventuel ny bestyrelse.

3) Hønsedagen/ungdyrsdagen den 4. oktober kl. 10:00 vil blive forsøgt afholdt som planlagt.

Dagen holdes hos Jens Ove Sørensen, Refshøjvej 26, Stenderup, 7200 Grindsted. Sædvanen tro byder foreningen på kaffe og rundstykker kl. 10:00. Hønsene skal være i bure inden morgenmaden. Der vil i løbet af dagen blive holdt en pause, hvor vi griller pølser og brød. Prisen for hele dagen er 50 kr. – uanset hvor mange høns, hver deltager medbringer. Tilmelding til hønsedag/ungdyrsdag skal ske til Kristiina Mardi, telefon 26336925 – eller via mail: kristiinamardi@hotmail.com. Venligst i tilmeldingen oplys både antal personer og af antal høns samt farver/tegningsformer på dyrene. Eller meld til på Facebook-gruppen, hvor dette nyhedsbrev også opslås.

Kontingent
På hønsedagen/ungdyrsdagen er der sædvanligvis mulighed for at forudbetale kontingent for det kommende år (2021). Det bliver ikke muligt i år, da det først på generalforsamlingen bliver afgjort, om vi har en ny bestyrelse og dermed en specialklub efter 31. december 2020.

Alle medlemmer af Den danske Kochinklub har fået tilsendt denne meddelelse – enten pr. mail, pr. post eller via hjemmesiden og Facebook-gruppen.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Anders P. Olsen, formand
Kristiina Mardi, næstformand
Marita Kristensen, kasserer
Kristiina